יום רביעי, 27 בינואר 2016

תקנות התעבורה אופניים עם מנוע עזר (אופניים חשמליים)



הגדרה"אופניים עם מנוע עזר" – אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, שמותקן בהם מנוע חשמלי, ושהתקיימו בהם כל אלה:

(1)  ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט.

 (2) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים.

  (3)כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים, ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש.

(4)   מותקן בהם:

    (א)   צופר או פעמון.

    (ב) פנס קדמי בעל תאורה לבנה בהתאם לתקנה 132(1).

    (ג) פנס אחורי בעל תאורה אדומה בהתאם לתקנה 132(2).

    (ד) מחזירי אור בצבע צהוב על דוושות האופניים בהתאם לתקנה 132(3).

    (ה) מחזיר אור מאחור בהתאם לתקנה 1303.



(5) אם הם אופניים שנרכשו לפני יום ג' בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) (להלן בתקנה זו ובסימן ב'3 בפרק השני המועד הקובע( –

   (א( הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN15194 (להלן – התקן האירופי), העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות עבודתו הרגילות ומשקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג.

   ( לא מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד.



(6) אם הם אופניים שנרכשו במועד הקובע או לאחריו

   (א)   הם עומדים בדרישות קן רשמי ת"י 15194 – אופניים: "אופניים עם מנוע עזר חשמלי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" (להלן – התקן הרשמי), כתוקפו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים שכתובתו http://www.mot.gov.il/. בהעדר הפניה כאמור לא יהיה תוקף לתקן הרשמי לעניין תקנות אלה.

   (ב)   מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד, המפסיקה את פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש.

(7)   הם מסומנים בתווית בהתאם לדרישות התקן האירופי והתקן הרשמי כאמור בפסקאות (5)(א) ו-(6)(א), לפי העניין.



39טז



לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, בין אם מתקיימות בהם פסקאות (5)(א) ו-(6)(א) בהגדרת אופניים עם מנוע עזר ובין אם לאו, אלא אם כן

(1)  מלאו לו ארבע עשרה שנים או יותר.

(2)  באופניים כאמור התקיימו הדרישות האלה:

   (א)   אם נרכשו לפני המועד הקובע

       (1) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים בלבד.

       (2) מסומן על גביהם מספר השלדה וסימון לפי התקן האירופי, לרבות סימון ההספק המרבי של המנוע החשמלי והמהירות המרבית של האופניים.

         יראו אופניים המסומנים לפי פסקת משנה (2) כאילו

         נרכשו לפני המועד הקובע זולת אם מספר השלדה,

         תאריך הייצור או אמצעי זיהוי אחר על האופניים מעידים אחרת.

   (ב) אם נרכשו במועד הקובע או לאחריו

      (1) המצערת אינה מאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע במהירות העולה על 6 קמ"ש.

      (2) מסומן על גביהם מספר שלדה וסימון בר-קיימא של המילים "אופניים עם מנוע עזר".

(3) הודבקה עליהם תווית בהתאם למאפיינים והמידות של הסימון שבתוספת הארבע עשרה, שתמוקם במקום מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת האופניים.



39יז



נהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או החזיק בהם בבעלותו לפי תקנה 39טז,

יהיה פטור

(1)  מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.

(2)  מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודה.


יום שני, 25 בינואר 2016

"15 ק"מ ב-54 דקות: סיוט עומסי הרכבת הקלה"







"מיכאל סונבוליאן (37), תושב שכונת עין גנים בפתח תקווה, עושה את דרכו מדי יום לבית החולים איכילוב בתל אביב. 
כמו ישראלים רבים שמתפרנסים בעיר הגדולה, סונובליאן נאלץ להאריך את משך נסיעתו באופן משמעותי עקב השלב הראשון בעבודות להקמת תחנות הרכבת הקלה של מטרופולין תל אביב. "זה טירוף שנמשך שעה וחצי בתוך גוש דן", מתאר סונובליאן את הסבל שעמו הוא מתמודד."


דרכו של מיכאל כ 15 ק"מ כפי שהוצגה בכתבה.

באו נניח שמיכאל החליט לעבור מרכב לאופניים חשמליים ולהגיע לעבודה מהר יותר ורגוע יותר. מה נדרש:

  • ·         אופניים חשמליים איכותיים אשר יענו על צרכיו ויוכלו לעמוד במעמסה של נסיעה יום יומית בצורה נוחה בטוחה ואמינה  עם טווח נסיעה (אמיתי ) של למעלה מ 40 ק"מ.
  • ·         אופניים בעלי מערכת בלימה מתאימה ורמת בטיחות מעולה.
  • ·         אופניים נוחים בעלי יכולת נשיאת משא וחפצים שונים.
  • ·         אופניים יציבים בתאים עירוניים שונים.
  • ·         אופניים שישרתו אותו כל השנה בכל מזג אויר (חורף וקיץ).

האופניים היחידים בישראל שעומדים במשימות קשות שכאלו באמינות, בנוחות, ובטיחות מופלגת הם NEO  בדגם  CityR8


מיכאל אתה מוזמן לרכב על   NEO ולחסוך זמן וכסף והרבה הרבה עצבים ולחץ.


סע בשלום.